Notícies

  Abril 2018
Firma de l’acord de col·laboració entre l’escriptor Victor Barajas i la Fundación Salud y Persona.

L’escriptor i soci director d’Aula de Ventas, Victor Barajas ha cedit a la Fundación Salud y Persona, els drets de la venta del seu llibre ”El Metodo Kowalski”, el que volem donar-li les gràcies.

FOTO FIRMA

  Abril 2018
descarga (1)        

                                      Dia Mundial de la Salut

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Respon.cat ha elaborat un monogràfic sobre salut i empresa on podem llegir l’entrevista a Joan Piñol, director general de la Fundación Salud y Persona.

008

Què és una empresa saludable?

Hi ha una definició establerta que és: Organització que promou un entorn de treball en el que la plantilla i direcció participen en un procés de millora continua per promoure i protegir la salut, seguretat i benestar de las persones, així com la sostenibilitat de l´ambient de treball.

Quins són els beneficis de promoure la salut des de l’empresa i a l’interior d’aquesta? Són superiors als costos?

• Millora la imatge de l´ empresa i el seu avantatge competitiu.

• Millora la motivació de la plantilla.

• Millora la salut, benestar i seguritat de la plantilla d´una manera sostenible.

• Redueix la accidentabilitat i les enfermetats d´una manera continuada.

• Sistematitza aspectes clau dels entorns de treball saludables (ambient físic i psicosocial, recursos de salut i participació de l'empresa en la comunidad).

• Redueix abentisme i millora de la productivitat

                                    Tots aquest beneficis són superiors al costos que poden tenir.

Per cada euro invertit en Programes de Salut hi ha un retorn per a la empresa de entre 2,3 i 5,9 €

Què va motivar la creació de la Fundación Salud y Persona? Quina és la seva relació amb el concepte d’empresa saludable?

La nostra relació amb el concepte d´empresa saludable bé de l´ experiència de molts d´anys en donar suport en temes de salut i assistència psicoemocional tant a clients com a treballadors d´empresa i la seva familia.

La Fundación Salud y Persona, som una entitat sense ànim de lucre que prestem serveis de salut i atenció psicoemocional tant de forma presencial a través de una xarxa de més de 400 centres d´atenció psicològica com a nivell d´atenció psicològica i social 24 hs

En l`ambit de l´empresa quan els problemes personals, professionals i familiars augmenten fan que l'empleat/da redueixi de forma sustancial els seus nivells de rendiment i augmenti el seu absentisme.

Com a Fundació que som, destinem tots els beneficis de la nostra activitat a la millora de la salut integral de les persones grans, que es trobin en situació de precarietat , soletat o en risc d´exclusió social, recolzant técnica i econòmicament a altres entitats sense ànim de lucre que fagin accions de suport a les persones grans.

Entre d’altres línies d’acció, la Fundació certifica les Empreses Emocionalment Saludables (EES). Quina és la finalitat d’aquesta certificació?

ees-revslider

La Fundación Salud y Persona certifica a tots els seus clients amb el segell d´Empresa Emocionalment Saludable (EES) pel suport i ajuda en Atenció Psicoemocional que dona als seus empleats/des i familia.

Des de la Fundació varem crear aquest segell EES, per certificar a aquelles empreses que promouen, vetllen i protegeixen la salut emocional ,seguridad i el benestar de las personas amb les que interactúa.

Aquest concepte es fundamental en el marc de la salut, benestar, la RSC i la Prevenció.

Quins són els principals reptes que enfronta una empresa quan decideix integrar la salut i el benestar en el seu model de negoci?

La bùsqueda del benestar a través de practicar hàbits de vida saludable i benestar está de moda i els beneficis son múltiples: millora clima laboral, compromís i vinculació amb la organització, desenvolupament professional, prevenció,……… però no oblidem que els principals reptes son implicar als nostres col.laboradors, analitzar les coses que van bé i les que no, que sigui sostenible en el temps, i molt important aprendre dels altres.

Quines tendències heu identificat entre les empreses en aquesta matèria? Quins reptes tenim per endavant les empreses catalanes (la gran majoria de les quals són pimes)?

Principalment els podem resumir en 4 aspectes:

• Millorar l´ambient físic del lloc de feïna ( PRL) per reduir l´accidentabilitat i millora en salut

• Estils de vida: Pautes que es donen a traves de tallers formatius sobre bona alimentació i pautes d´activitat física, ,..

• Donar suport psicoemocional tant al treballador/a com a la familia

• Relacions Socials: Organitzar accions per a la plantilla de participació amb la comunitat ( voluntariat, acció social,….). Ademés d´ajudar als demés, aporta satisfacció, cohessió, compromis, … .

  Març 2018
SOLITUD EN LES DONES GRANS

Segons dades de 2017 de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les persones més grans de 65 anys representen el 19% de la població a Espanya. Entre elles, 1,9 milions de persones viuen soles. Aquesta realitat afecta molt especialment a les dones, que constitueixen el 73% de les persones grans que viuen soles.

20959834-24200579 Viure sol no vol dir sentir-se sol, però fins a un 59% de les persones grans que viuen soles expressen tenir sentiments de soledat i aïllament, segons dades de l'Imserso-CIS. 

Parlem de la solitud com un problema, quan no és escollida i de la falta de companyia se li suma el sentiment subjectiu de no tenir ningú, de tristesa, de buit. S'estima que 800.000 dones grans poden trobar-se a Espanya en aquesta situació.

Fuente:Revista Senior
  Març 2018
“El 26 de marzo, sale a la venta el libro “El Método Kowalski” del escritor y socio director de Aula De Ventas Victor Barajas, que ha cedido a la Fundación Salud y Persona los derechos de la venta de su libro y al que queremos dar las gracias.

He cedido todos mis derechos a la Fundación Salud y Persona, con la esperanza de que nuestros mayores puedan vivir un poco mejor!el-metodo-kowalski_spine_big

  Febrer 2018
imagen 2    
28/02/18
LA CAUSA ES LA SENSACIÓN DE SOLEDAD

Los autónomos entre los colectivos que más sufren estrés laboral imagen

 Ser el dueño de un negocio, ya sea grande o pequeño, pasa factura. El 70% de los ejecutivos, autónomos y empresarios sufren estrés laboral. Una enfermedad, que también es común entre los asalariados, se intensifica en los trabajadores por cuenta propia. La causa es la sensación de soledad.

Dificultad para concentrarse, falta de atención, dolores musculares o sensación de ahogo son algunos de los síntomas que pueden indicar que una persona padece estrés laboral. Se trata de una enfermedad bastante frecuente e instaurada en el mercado laboral que padecen tanto trabajadores por cuenta ajena como propia y que puede afectar a la salud. Más aún cuando se es dueño y responsable de un negocio.

Los ejecutivos, los autónomos y los empresarios son los colectivos que corren más riesgo de sufrir estrés laboral porque, tal y como explica Joan Piñol, psicólogo y director de la Fundación Salud y Persona, tienen que lidiar con la soledad. “El sentido de soledad del autónomo es algo que no se comenta, pero es un factor estresante importante” porque acentúa las causas y síntomas que provocan el estrés laboral.

Desde su propia experiencia, en una empresa -por ejemplo- siempre se tienen medios, recursos y gente para que en el caso de que un trabajador se encuentre en una situación de estrés pueda no ir a trabajar. Pero el autónomo no tiene esa facilidad por el tema de la soledad, haciendo que sea muy poco habitual que se cojan la baja. Según señalaba la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), los trabajadores autónomos se dan de baja por enfermedad seis veces menos que los asalariados.

¿Cuáles son las causas del estrés laboral?

Las razones por las que un trabajador puede llegar a sufrir estrés laboral son las mismas para asalariados y autónomos. Aunque en estos últimos, las causas pueden incrementarse debido a las características propias de su condición jurídica como es la responsabilidad. El riesgo económico es, como señala Piñol, una de las causas principales de estrés laboral y que aumenta en el caso de ser trabajador por cuenta propia debido a que el autónomo en el caso de que algo vaya mal en su negocio tenga que hacer frente con su patrimonio.

La estructuración del trabajo es otro de los grandes factores de este tipo de estrés ocasionado principalmente por la desorganización, la falta de recursos, largas jornadas de trabajo y sin tiempo para el descanso o, todo lo contrario, la falta de trabajo. También el tipo de trabajo u profesión que se desempeñe puede influir, pues las actividades monótonas generan más estrés.

A estas causas se les une las derivadas por situaciones de impago o morosidad, que implica que un trabajador por cuenta propia tenga que estar pendiente de cobrar para no verse obligado a cerrar su negocio. Algo que resulta un verdadero reto dado que una de cada tres empresas incumple los tiempos de plazo. Asimismo, situaciones ajenas al ambiente laboral como problemas en el ámbito familiar, personales, saludables, etc, también pueden llegar a generar estrés.

¿Cuáles son los síntomas del estrés laboral?

Desde la Fundación Salud y Persona, que dirige Joan Piñol, distingue que el estrés laboral se puede manifestar tanto a nivel psicológico o conductual, como nivel físico:

  1. Estrés laboral a nivel psicológico: dificultad para concentrarse, falta de atención y excesiva preocupación. “Este último, se acentúan más cuando uno está solo, porque cuando tu compartes la actividad con alguien la preocupación que genera llevar un negocio se comparte” ha aclarado Piñol. Otros síntomas pueden ser la falta de sueño, intranquilidad e irritabilidad.
  2. Estrés laboral a nivel físico: dolores musculares, palpitaciones, sensación de ahogo, etc.
El directo de la Fundación aclara que el hecho de que se padezca alguno de estos síntomas no implica que una persona tenga estrés laboral, simplemente puede ser la reacción de su propio cuerpo antes una situación estresante porque “al final todos somos humanos”.

¿Cómo combatir el estrés laboral?

Es importante conocer, como aseveran desde la Fundación Salud y Persona, que no hay una receta mágica que elimine el estrés laboral. No obstante, hay una serie de pautas y mecanismos que pueden ayudar a aliviar el estrés y a prevenirlo en el futuro.

- Tener un lugar de escucha para combatir la soledad: Joan Piñol considera que para contrarrestar la sensación de soledad que tienen los autónomos puede ser bueno que tengan un lugar de escucha y de soporte. “A nuestra fundación se acercan muchos profesionales que buscan estar ayuda psicológica y emocional”. Otra opción sería, por ejemplo, pertenecer a una asociación con la que poder compartir y comentar los problemas diarios de la actividad.

- Hábitos saludables: tener una buena dieta, hacer deporte y conocer técnicas de relajación son pautas que “mucha gente puede calificar de historietas” pero que pueden realmente ayudar a aliviar estas situaciones de estrés.

 

  Setembre 2017
Signatura de l'acord de col·laboració entra la Fundació Ana Bella i la Fundació Salut i Persona.
IMG-20170920-WA0003 Fundació Ana Bella i Fundació Salud y Persona creen una aliança per donar suport emocional a les dones maltractades.
  Juliol 2017

Màxim històric d'envelliment a Espanya

PER RRHH Digital

L'Institut Nacional d'Estadística ha fet públics les últimes dades sobre envelliment al nostre país que, una vegada més, reflecteixen una tendència que sembla imparable: Espanya ha tornat a registrar un màxim històric d'envelliment, del 118% o, la qual cosa és el mateix, ja es comptabilitzen 116 majors de 64 anys per cada 100 menors de 16. Aquesta xifra suposa un creixement de 2 punts percentuals pel que fa a l'any passat, quan l'índex d'envelliment es va situar en un 116%. El següent gràfic reflecteix l'evolució de l'envelliment de la població a Espanya, que, com s'observa, no ha cessat en el seu creixement. Contrasten les xifres actuals amb les de finals de segle XX, quan el nostre país era encara jove: en 1985 es comptabilitzaven 46,7 majors de 64 anys per cada 100 menors de 16, amb el que estàvem davant una societat en plena expansió i amb gran potencial per créixer econòmica i laboralment

És a partir de l'any 2000 quan el nostre país comença a presentar una major proporció de persones sènior que de joves i, per tant, a ser una societat envellida. En altres paraules, a partir de l'any 2000, Espanya presenta un índex d'envelliment superior al 100%.

Per Comunitats Autònomes, torna a liderar el rànquing d'envelliment Astúries, amb un índex del 210% (210 majors per cada 100 menors de 16), seguida de Galícia (192,6%) i Castella León (190,5%). En l'altre costat, Ceuta i Melilla, Murcia, Andalusia i Balears són les úniques regions amb una major proporció de joves.

La relació cotitzadora-pensionista, en mínims

Des de l'any 2000, Espanya és un país envellit, la qual cosa significa que compta amb més persones sènior que joves. L'augment de l'esperança de vida i la disminució de la taxa de natalitat són els principals causants d'aquesta realitat.

Es calcula que en 2030 els majors de 65 suposaran el 30% de la població, enfront del 18% actual. En aquest moment, quan comencin a jubilar-se en massa els babyboomers (nascuts entre 1958 i 1977), unes cohortes sensiblement més reduïdes hauran de suportar el cost de l'atenció de les pensions i les seves cures sociosanitàries.

Segons Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco: “la relació cotitzadora-pensionista és actualment de 2,1, considerant-se una equació sostenible a partir de 2,5 contribuents per cada jubilat. Si continua aquesta tendència, per 2052 s'estima que, per cada persona inactiva, hi haurà poc més d'una persona treballant, la qual cosa sens dubte posa en perill la sostenibilitat del nostre sistema”.

Davant aquesta realitat, Mesonero destaca que: “urgeix prendre mesures que frenin els efectes d'aquest envelliment imparable: aconseguir acords d'Estat i dedicar un major percentatge del PIB a la família, impulsar polítiques actives contra la discriminació per la raó d'edat, sensibilitzar al teixit empresarial perquè aposti per la força laboral sènior, i empoderar als demandants d'ocupació de més edat perquè adquireixin eines clau que els permetin competir al mercat del segle XXI”.

Els sènior i les persones en risc d'exclusió, més necessaris que mai

A la llum de les xifres exposades als apartats anteriors, queda patent la necessitat d'apostar per la força laboral que, fins al moment, ha sofert més discriminació en el seu accés a l'ocupació, principalment els majors de 55 anys que experimenten exclusió laboral com a conseqüència de la seva edat.

En aquest context, la Fundació Adecco alerta del perill que suposa la discriminació dels aturats majors de 55 anys doncs, segons Francisco Mesonero: “la situació és crítica: si no apostem pel talent sènior s'esfondrarà el nostre Estat del Benestar”. En aquest sentit, afegeix que “la prioritat nacional ha de ser implementar mecanismes que permetin als majors participar al mercat laboral, començant per les empreses que, de forma improrrogable, han de canviar la seva cultura i fer-la inclusiva per als sènior: si no ho fan sucumbiran”.

Però a més, existeixen altres sectors de la població, tradicionalment més inactius, que van a resultar clau perquè la nostra economia sigui sostenible. Ens referim a persones amb discapacitat o dones amb responsabilitats familiars no compartides. Les primeres registren una taxa d'activitat d'amb prou feines el 36%, la qual cosa significa que un 64% de les quals tenen edat laboral no té ocupació ni ho busca. Les dones, per la seva banda, continuen amb una participació al mercat inferior a la dels homes, amb una taxa d'activitat del 53% enfront del 65% masculí.

Segons Mesonero: “és necessari estimular la seva incorporació al mercat laboral i derrocar els prejudicis i estereotips que segueixen llastrant la seva participació en igualtat de condicions. No només per una qüestió d'ètica o justícia social, sinó perquè la nostra economia necessita del seu talent per ser sostenible en el temps”.

La clau: posar en valor l'edat

En línia amb la coherència demogràfica, l'edat laboral tendirà a incrementar-se, per compensar la falta de relleu generacional. Alguna cosa que, segons Mesonero: “no hem de percebre com un drama, sinó com la conseqüència lògica d'una nova conjuntura econòmica i biològica, en la qual augmenta l'esperança de vida: el que és necessari, no obstant això, és renovar la visió que es té d'un treballador sènior, posant l'accent en la riquesa que suposa l'intercanvi generacional per a qualsevol organització. De fet, en països com Japó aposten per contractar septuagenaris, per considerar que tenen una major consciència del treball, un reforçat sentit de la responsabilitat i una major capacitat d'esforç, alguna cosa que es complementa molt bé amb l'esperit innovador i la frescor dels joves”.

Per això, les empreses, els poders públics i la societat en general, hauran d'assumir altres importants reptes per adaptar-se per força laboral emergent: >p> • Sensibilitzar a la societat i al teixit empresarial, acostant els valors dels treballadors majors de 55 anys (maduresa, experiència, temprança) i renovant la visió, sovint desfavorable, que es té de la força laboral més sènior.

• Estimular la incorporació al mercat dels sectors de la població tradicionalment més inactius: persones amb discapacitat, dones, etc, per contrarestar la pèrdua dels actius més joves.

• Promoure mesures de conciliació: horaris flexibles, prestacions de maternitat i altres subsidis que garanteixin que les famílies poden compatibilitzar l'ocupació amb la cura dels seus.

• Promoure polítiques que incideixin en un estil de vida saludable, millorant la qualitat de vida i ajudant a prevenir malalties en les persones de més edat.

  Març 2017
Programa per a la Prevenció d'Assetjament ( Bullying i Ciberbullying)

LA FUNDACION SALUD Y PERSONA presenta el seu nou Programa per a la Prevenció d'Assetjament ( Bullying i Ciberbullying) un servei especialitzat telefònic extern 24 hs, de Prevenció i Ajuda Psicoemocional per a famílies ( Pares i Fills) i Professors.

                                Un de cada quatre nens a Espanya és assetjat pels seus companys

Per a més informació 900 53 52 28

  16 setembre

Fundació PIMEC i Fundació salud y Persona

Fundació PIMEC i Fundació Salut i Persona creen una aliança per donar suport emocional a les persones empresàries i a col·lectius amb dificultats.. Amb aquest acord, el programa emppersona facilitarà més recursos gratuïts de suport emocional a pimes, personis autònomes i col·lectius amb dificultats. El programa emppersona de la Fundació PIMEC és un servei de suport personal i professional a les persones empresàries, autònomes i emprenedores i col·lectius en situació de vulnerabilitat que busquen una segona oportunitat .16_septiembre
2 de Juny

Índex de preus al consum per al col·lectiu de persones majors a Espanya. 2010-2015

12 d' Abril

Més de 8.000.000 persones majors de 65 anys viuen a Espanya (INE, 2014). Les projeccions de població mostren que pel 2050 la xifra de persones majors ascendirà a més de 16.000.000

Les persones majors de 65 anys seran el 37,6 % de la població total. La xifra de persones octogenàries rondarà els 7 milions de persones, per la qual cosa suposaran el 16 % de la població total i el 42,4 % de la població de persones majors.

L'envelliment progressiu de la societat espanyola fa necessari reflexionar respecte a quin serà la forma que permetrà, en un futur proper, garantir la cura de les persones majors, especialment, d'aquelles que indefectiblemente necessiten ser cuidades.

El reconeixement del profunds canvis que s'estan produint en la societat actual dibuixen un escenari social que dificulta que la cura de les persones majors es pugui seguir sostenint íntegrament en l'àmbit familiar..

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies